สนุก! ค้นหาตรวจหวยข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! สารบัญเว็บไทย แหล่งรวบรวมเว็บไซต์ สารบัญเว็บไซต์ ที่ใหญ่ ที่สุดของไทย

สารบัญเว็บไทย

กระทรวงศึกษาธิการ

สนใจลงโฆษณา คลิก!

เรียงลำดับตาม

 1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

    ( รายละเอียด... )

  ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวสถาบันการศึกษา ข่าวสาร ประกาศ พ.ร.บ.และกฏกระทรวง และรวมเว็บไซต์หน่วยงานภายใน 1

  http://www.mua.go.th

 2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

    ( รายละเอียด... )

  เสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬากับการศึกษาทุกระ... 2

  http://www.onec.go.th

 3. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

    ( รายละเอียด... )

  เป็นองค์กรกลางในการศึกษาวิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา 3

  http://www.niets.or.th

 4. ศูนย์ปฏิบัติการ GPA

    ( รายละเอียด... )

  ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 4

  http://gpa.moe.go.th

 5. สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

    ( รายละเอียด... )

  เป็นองค์กรคุณภาพ นำนวัตกรรมและระบบสารสนเทศ มาพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากล ศึกษา วิเคราะ... 5

  http://www.bpcd.net

 6. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

    ( รายละเอียด... )

  เสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬากับการศึกษาทุกระ... 6

  http://www.edthai.com

 7. ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    ( รายละเอียด... )

  รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผลงานวิจัย ประวัตินักวิจัย บทความวิจัย ข่าวสารวิจัย และข้อคิดเห็นเกี่... 7

  http://www.thaiedresearch.org

 8. กรมการศึกษานอกโรงเรียน

    ( รายละเอียด... )

  ประวัติความเป็นมา ภารกิจหน้าที่ โครงสร้างการบริหารงาน สถิติข้อมูลจำนวนนักศึกษาของการศึกษานอกโรงเร... 8

  http://www.nfe.go.th

 9. กลุ่มวิจัยพัฒากฎหมายคดีความและนิติการ

    ( รายละเอียด... )

  เผยแพร่กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดี การสอบสวนความรับผิดทางละเมิด และอื่น... 9

  http://kormor.obec.go.th

 10. สำนักทดสอบทางการศึกษา

    ( รายละเอียด... )

  ให้บริการด้านการทดสอบมาตรฐานการศึกษา และการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (การสอบเอ็นที) 10

  http://bet.obec.go.th

ผลการค้นหา 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป