สนุก! ค้นหาตรวจหวยข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! สารบัญเว็บไทย แหล่งรวบรวมเว็บไซต์ สารบัญเว็บไซต์ ที่ใหญ่ ที่สุดของไทย

สารบัญเว็บไทย

กระทรวงศึกษาธิการ

สนใจลงโฆษณา คลิก!

เรียงลำดับตาม

 1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

    ( รายละเอียด... )

  ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวสถาบันการศึกษา ข่าวสาร ประกาศ พ.ร.บ.และกฏกระทรวง และรวมเว็บไซต์หน่วยงานภายใน 1

  http://www.mua.go.th

 2. ศูนย์ปฏิบัติการ GPA

    ( รายละเอียด... )

  ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2

  http://gpa.moe.go.th

 3. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

    ( รายละเอียด... )

  เป็นองค์กรกลางในการศึกษาวิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา 3

  http://www.niets.or.th

 4. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

    ( รายละเอียด... )

  เสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬากับการศึกษาทุกระ... 4

  http://www.onec.go.th

 5. ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    ( รายละเอียด... )

  รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผลงานวิจัย ประวัตินักวิจัย บทความวิจัย ข่าวสารวิจัย และข้อคิดเห็นเกี่... 5

  http://www.thaiedresearch.org

 6. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

    ( รายละเอียด... )

  ตั้งอยู่เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่... 6

  http://www.mua.go.th/~des

 7. กรมการศึกษานอกโรงเรียน

    ( รายละเอียด... )

  ประวัติความเป็นมา ภารกิจหน้าที่ โครงสร้างการบริหารงาน สถิติข้อมูลจำนวนนักศึกษาของการศึกษานอกโรงเร... 7

  http://www.nfe.go.th

 8. สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

    ( รายละเอียด... )

  เป็นองค์กรคุณภาพ นำนวัตกรรมและระบบสารสนเทศ มาพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากล ศึกษา วิเคราะ... 8

  http://www.bpcd.net

 9. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

    ( รายละเอียด... )

  แจ้งข่าวสารการศึกษาเอกชน การจัดการศึกษา สาระน่ารู้ทางวิชาการ การปฏิรูปการศึกษาเอกชน 9

  http://www.opec.go.th

 10. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

    ( รายละเอียด... )

  เสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬากับการศึกษาทุกระ... 10

  http://www.edthai.com

ผลการค้นหา 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป