สนุก! ค้นหาตรวจหวยข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! สารบัญเว็บไทย แหล่งรวบรวมเว็บไซต์ สารบัญเว็บไซต์ ที่ใหญ่ ที่สุดของไทย

สารบัญเว็บไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สนใจลงโฆษณา คลิก!

เรียงลำดับตาม

 1. ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    ( รายละเอียด... )

  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนั... 21

  http://hu.swu.ac.th/tol

 2. ภาควิชาคณิตศาสตร์

    ( รายละเอียด... )

  ภาควิชาคณิตศาสตร์(department of Mathematics) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอนวิชาพื้... 22

  http://science.swu.ac.th/math

 3. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    ( รายละเอียด... )

  แนะนำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ข้อมูลข่าวสาร บทความทางวิชาการ สมาชิก และเว็บบอร์ดเพ... 23

  http://www.geocities.com/po_swu

 4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

    ( รายละเอียด... )

  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(Industrial Engineering) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลิ... 24

  http://eng.swu.ac.th/IE

 5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    ( รายละเอียด... )

  รายงานข่าวความเคลื่อนไหวและข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีเว... 25

  http://www.silpakam.com

 6. ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    ( รายละเอียด... )

  ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งผลิต และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคว... 26

  http://cms.swu.ac.th/ling

 7. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    ( รายละเอียด... )

  ประวัติ การบริหารงาน หลักสูตรการเรียนการสอนและข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะ 27

  http://www.homeswu.net

 8. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    ( รายละเอียด... )

  นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานรวมทั้งเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 28

  http://www.cemt.info

 9. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    ( รายละเอียด... )

  แนะนำหน่วยงาน หน่วยงานภายใน บริการ ประกาศ/คำสั่ง สรุปผลการประชุม และข่าวต่างๆ ของสำนักงานอธิการบด... 29

  http://president.swu.ac.th

 10. สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    ( รายละเอียด... )

  ประสานงาน วางแผน และกำหนดนโยบายด้านคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 30

  http://cc.swu.ac.th

ผลการค้นหา ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป