สนุก! ค้นหาตรวจหวยข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! สารบัญเว็บไทย แหล่งรวบรวมเว็บไซต์ สารบัญเว็บไซต์ ที่ใหญ่ ที่สุดของไทย

สารบัญเว็บไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สนใจลงโฆษณา คลิก!

เรียงลำดับตาม

 1. ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    ( รายละเอียด... )

  ให้บริการทางวิชาการ ในด้านการจัดหลักสูตรฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และบริการจัดกลุ่มศึกษาดูงานต่างประ... 11

  http://www.casswu.com

 2. คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    ( รายละเอียด... )

  ข้อมูลของ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประวัติภาควิชา หลักสูตรกา... 12

  http://www.swu.ac.th/sci/home

 3. ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

    ( รายละเอียด... )

  ภาควิชาบริหารธุรกิจ (Department of Business Administration) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรว... 13

  http://soc.swu.ac.th/dba

 4. ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

    ( รายละเอียด... )

  ภาควิชาเทคโนโลย๊ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับ... 14

  http://edu.swu.ac.th/edtech

 5. ภาควิชาจิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

    ( รายละเอียด... )

  ประวัติความเป็นมา ทำเนียบหัวหน้าภาค ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ ของภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ... 15

  http://hu.swu.ac.th/psych

 6. ภาควิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    ( รายละเอียด... )

  ภาควิชาสุขศึกษา (Department of Health Education)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่งมั่น ในการผล... 16

  http://pe.swu.ac.th/health

 7. ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    ( รายละเอียด... )

  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนั... 17

  http://hu.swu.ac.th/tol

 8. ภาควิชาชีววิทยา

    ( รายละเอียด... )

  ภาควิชาชีววิทยา (Biology Department) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งสร้างและพัฒนาอ... 18

  http://science.swu.ac.th/bio

 9. ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา

    ( รายละเอียด... )

  ภาควิชาสุขศึกษา (Department of Health Education) คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่ง... 19

  http://pe.swu.ac.th/health

 10. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

    ( รายละเอียด... )

  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (Librari and Information Science) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยา... 20

  http://hu.swu.ac.th/libsci

ผลการค้นหา ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป