สนุก! ค้นหาตรวจหวยข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! สารบัญเว็บไทย แหล่งรวบรวมเว็บไซต์ สารบัญเว็บไซต์ ที่ใหญ่ ที่สุดของไทย

สารบัญเว็บไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สนใจลงโฆษณา คลิก!

เรียงลำดับตาม

 1. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

    ( รายละเอียด... )

  ประวัติภาควิชา คณาจารย์ หลักสูตร ทำเนียบนิสิตปริญญาเอก ทำเนียบนิสิตปริญญาโท และข่าวสารประชาสัมพัน... 11

  http://edu.swu.ac.th/edadmin

 2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    ( รายละเอียด... )

  เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ (M.B.A.) และหลั... 12

  http://www.swumba.com

 3. ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

    ( รายละเอียด... )

  ภาควิชาบริหารธุรกิจ (Department of Business Administration) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรว... 13

  http://soc.swu.ac.th/dba

 4. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    ( รายละเอียด... )

  ข้อมูลของ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษา บริการวิชาการแก่ชุมชน ความร่... 14

  http://hu.swu.ac.th/

 5. ภาควิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    ( รายละเอียด... )

  ภาควิชาสุขศึกษา (Department of Health Education)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่งมั่น ในการผล... 15

  http://pe.swu.ac.th/health

 6. ภาควิชาชีววิทยา

    ( รายละเอียด... )

  ภาควิชาชีววิทยา (Biology Department) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งสร้างและพัฒนาอ... 16

  http://science.swu.ac.th/bio

 7. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

    ( รายละเอียด... )

  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (Librari and Information Science) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยา... 17

  http://hu.swu.ac.th/libsci

 8. ภาควิชาคณิตศาสตร์

    ( รายละเอียด... )

  ภาควิชาคณิตศาสตร์(department of Mathematics) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอนวิชาพื้... 18

  http://science.swu.ac.th/math

 9. ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา

    ( รายละเอียด... )

  ภาควิชาสุขศึกษา (Department of Health Education) คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่ง... 19

  http://pe.swu.ac.th/health

 10. ภาควิชาจิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

    ( รายละเอียด... )

  ประวัติความเป็นมา ทำเนียบหัวหน้าภาค ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ ของภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ... 20

  http://hu.swu.ac.th/psych

ผลการค้นหา ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป