สนุก! ค้นหาตรวจหวยข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! สารบัญเว็บไทย แหล่งรวบรวมเว็บไซต์ สารบัญเว็บไซต์ ที่ใหญ่ ที่สุดของไทย

สารบัญเว็บไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สนใจลงโฆษณา คลิก!

เรียงลำดับตาม

 1. โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    ( รายละเอียด... )

  ประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร คณาจารย์ นิสิต บุคลากร ของ โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิ... 11

  http://mba.swu.ac.th/

 2. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

    ( รายละเอียด... )

  ประวัติภาควิชา คณาจารย์ หลักสูตร ทำเนียบนิสิตปริญญาเอก ทำเนียบนิสิตปริญญาโท และข่าวสารประชาสัมพัน... 12

  http://edu.swu.ac.th/edadmin

 3. ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    ( รายละเอียด... )

  ให้บริการทางวิชาการ ในด้านการจัดหลักสูตรฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และบริการจัดกลุ่มศึกษาดูงานต่างประ... 13

  http://www.casswu.com

 4. คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    ( รายละเอียด... )

  ข้อมูลของ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประวัติภาควิชา หลักสูตรการศึกษา ค... 14

  http://www.swu.ac.th/sci/chem

 5. ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    ( รายละเอียด... )

  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนั... 15

  http://hu.swu.ac.th/tol

 6. ภาควิชาจิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

    ( รายละเอียด... )

  ประวัติความเป็นมา ทำเนียบหัวหน้าภาค ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ ของภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ... 16

  http://hu.swu.ac.th/psych

 7. ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา

    ( รายละเอียด... )

  ภาควิชาสุขศึกษา (Department of Health Education) คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่ง... 17

  http://pe.swu.ac.th/health

 8. ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์

    ( รายละเอียด... )

  ภาควิชาภาษาตะวันตก (Department of Western Languages) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี... 18

  http://hu.swu.ac.th/west

 9. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

    ( รายละเอียด... )

  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (Librari and Information Science) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยา... 19

  http://hu.swu.ac.th/libsci

 10. ภาควิชาชีววิทยา

    ( รายละเอียด... )

  ภาควิชาชีววิทยา (Biology Department) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งสร้างและพัฒนาอ... 20

  http://science.swu.ac.th/bio

ผลการค้นหา ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป