สนุก! ค้นหาตรวจหวยข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! สารบัญเว็บไทย แหล่งรวบรวมเว็บไซต์ สารบัญเว็บไซต์ ที่ใหญ่ ที่สุดของไทย

สารบัญเว็บไทย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สนใจลงโฆษณา คลิก!

เรียงลำดับตาม

  1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      ( รายละเอียด... )

    ภารกิจหลักคือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มี... 1

    http://www.mfu.ac.th/school/liberalarts

  2. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      ( รายละเอียด... )

    เสนอข่าวประชาสัมพันธ์ และเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกประเภท 2

    http://scholarship.mfu.ac.th

  3. สำนักวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      ( รายละเอียด... )

    มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ในสาขาเทคโนโลยีการอาหาร สามารถนำความรู้ไ... 3

    http://www.mfu.ac.th/school/agro

  4. ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      ( รายละเอียด... )

    ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารวิชาการ จัดกิจกรรม อบรมสัมมนา วิชาการด้านต่างๆ แก่อาจารย์ นิสิต นักศึกษ... 4

    http://www.mfu.ac.th/center/cas

  5. ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      ( รายละเอียด... )

    แนะนำส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พนักงาน การมอบหมายงาน งานในส่วนต่าง ๆ ของส่วนพัฒนานั... 5

    http://www.mfu.ac.th/division/affairs

  6. ส่วนประสานงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      ( รายละเอียด... )

    บริหารงานด้านธุรการ การเงิน พัสดุ ประสานงาน ติดตามผลวิทยานิพนธ์ สรุปผลด้านหลักสูตร การจัดการเรียน... 6

    http://www.mfu.ac.th/division/graduate

  7. ส่วนบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      ( รายละเอียด... )

    แนะนำหน่วยงานส่วนบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิสัยทัศน์ บุคลากร วิชาที่เปิดสอน ตารางเรีย... 7

    http://reg.mfu.ac.th/registrar/home.asp

  8. หน่วยพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      ( รายละเอียด... )

    รับผิดชอบในการเตรียมจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรของคณะต่างๆ ให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ทั้งในและน... 8

    http://www.mfu.ac.th/center/tdc

  9. ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      ( รายละเอียด... )

    จัดหางานเพื่อให้นักศึกษาสามารถหารายได้ในระหว่างเรียน และจัดหาสถานที่สำหรับการฝึกงาน 9

    http://www.mfu.ac.th/division/placement/index.html

  10. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      ( รายละเอียด... )

    ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ (053) 706173-7 10

    http://www.mfu.ac.th

ผลการค้นหา 1 2 3 ถัดไป